Przejścia dla płazów, zabudowa wlotów i wylotów tuneli i przepustów.

Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, budowa i modernizacja nowych i istniejących szlaków komunikacyjnych wiąże się z szeregiem działań i projektów w dziedzinie środowiska, w tym ochrony i zachowaniu naturalnych szlaków zwierząt i płazów. Właśnie w związku z tym zagadnieniem coraz częściej jesteśmy wykonawcami konstrukcji, których podstawowym zadaniem jest stworzenie możliwości przemieszczania się i migracji płazów i małych zwierząt, czyli tzw. „przejść dolnych” czy korytarzowych.

Przejścia dla płazów są projektowane i lokalizowane przez specjalistów z zakresu budownictwa drogowo-mostowego oraz ekspertów i naukowców z dziedziny przyrody – to, czy będą z niego korzystać „zainteresowani” użytkownicy zależy od bardzo wielu czynników. Z perspektywy technicznej muszą one być odpowiednio szerokie, najlepiej pokryte ziemią, zintegrowane z płotkami naprowadzającymi (herpetologicznymi) i o płynnym połączeniu z terenem zewnętrznym (tak, żeby płazy czy małe zwierzęta mogły być „nakierowane” do przejścia).

Jako Gabionowo.pl wykonujemy płotki herpetologiczne oraz przejścia dla płazów i małych zwierząt w tunelach i przepustach według projektów i wytycznych z zachowaniem maksymalnej staranności i dokładności co do tych założeń. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie ciągłości i skomunikowania się terenów i szlaków przyrodniczych oraz prawidłowe wykonawstwo w tym zakresie. Zaufały nam czołowe firmy drogowo-mostowe i dysponujemy od tych firm referencjami i opiniami.

Wykonujemy też:
- obudowy wylotów z rur, kanałów i tuneli, studni, wyłazów itp.,
- obróbki gabionowo-kamienne skarp, rowów, elementów hydrotechnicznych,
- płotki, zagrodzenia, osłony z gabionów i siatki stalowej, geokompozytów itp.

Poniżej zdjęcia z naszych realizacji. Zapraszamy do współpracy, zleceń i zapytań firmy wykonawcze, projektowe, inwestorów oraz organizacje i instytucje przyrodnicze.