Architektura przestrzeni

Architektura przestrzeni w naszym wykonaniu dzieli się na:

  • inwestycje dla klientów indywidualnych (właścicieli domów i ogrodów, posesji, działek itp.)
  • inwestycje publiczne (elementy architektury miejskiej – ławki, kosze, zabudowy, mury, wyposażenie woonerfów, placów zabaw, parków i przestrzeni miejskich itd.)
  • inwestycje przemysłowe i użytkowe: zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe, mury oporowe i ogrodzenia gabionowe, zabezpieczenia skarp, zabudowy urządzeń i agregatów, konstrukcje gabionowe i stalowe pod specjalne potrzeby itd.,
  • obsługa deweloperów : ogrodzenia domów i osiedli wielorodzinnych, fasady gabionowe, meble gabionowe (ławki, kosze, murki, donice itd.), różnicowanie terenu za pomocą murów oporowych z gabionów itd.,
  • inwestycje drogowo-mostowe i infrastrukturalne: dostawa i ułożenie materacy gabionowych, murów oporowych, konstrukcji stalowych i gabionowych,
  • inwestycje hydrotechniczne: zabezpieczenie brzegów rzek i zbiorników materacami i koszami gabionowymi, wbijanie grodzic winylowych, montaż teokraty, geosiatek i innych geosyntetyków.

Inwestycje klientów indywidualnych poprzez inwestycje przemysłowe i developerskie