Kosze, materace gabionowe

 

Gabiony to prostopadłościenne kosze występujące w różnych rozmiarach w zależności od wymogów projektów budowlanych. Do ich wykonania wykorzystuje się siatkę heksagonalną z oczkami sześciokątnymi z drutów łączonych przez skręcanie. Produkuje się je z drutów grubocynkowanych lub drutów nowej generacji pokrytych tzw. allucynkiem (CRAPAL, BEZINAL). W celu wzmocnienia odporności na korozję i poniesienia estetyki druty można dodatkowo pokryć warstwą tworzywa PCV.

Kosze gabinowe można wypełnić materiałem z kamienia lub innym kruszywem. Produkowane siatki można formować w skrzynie, materace (tzw. materace gabionowe) lub walce, stosując metody przemysłowe. Gotowy produkt jest dostarczany na budowę w postaci złożonej, gdzie następuje jego montowanie iwypełnienie odpowiednim materiałem. Mogą też być wykorzystywane jako mury oporowe.

Zastosowanie:

 • do budowy ciężkich ścian oporowych, barier akustycznych oraz izolacyjnych,
 • do wzmocnienia tam na rzekach, stromych zboczy i kanałów,
 • do ochrony fundamentów w trakcji elektrycznej i filarów mostowych,
 • do powierzchniowej ochrony koryt rzek i zbiorników wodnych, zboczy lub skarp,
 • do tworzenia konstrukcyjnych elementów nabrzeży,
 • do umocnień dróg.

Zalety:

 • łatwy montaż,
 • przepuszczalność (nie występuje retencja),
 • sprężystość, elastyczność (odporność na nierównomierne osiadanie terenu, niestabilne podłoże, powierzchnie podmywane wodą),
 • odporność na naprężenia powstałe podczas nacisku spadających kamieni lub wody. Ponadto tłumi oddziaływanie sił,
 • odporność na uszkodzenia i korozje, promieniowane UV i pożar,
 • długa żywotność – ciężkie, monolityczne elementy konstrukcji mogą wytrzymać nacisk ziemi. Z upływem czasu wytrzymałość wzrasta dzięki kolmatacji, kiedy szpary wypełniają się mułem i roślinami,
 • estetyczny wygląd – przyspieszają rozwój roślinności w sposób architektoniczny i krajobrazowy, szczególnie przydają się na stromych zboczach podlegających erozji,
 • odporność na sabotaż – druty mają podwójny splot, co zapewnia trwałość konstrukcji nawet po rozcięciu oczek siatki,
 • pochłanianie hałasu – dzięki temu sprawdza się jako przegroda dźwiękochłonna wzdłuż autostrad,
 • elastyczne ze względu na architekturę i krajobraz – przyjazne dla środowiska.Kosze gabionowe - plecione:

Zastosowanie:

 • w podłużnych opaskach brzegowych cieków wodnych,
 • przegrody wodne, progi i stopnie,
 • zabezpieczenie skarp przed erozją,
 • zabezpieczenie nasypów przyczółków na mostach,
 • trwałe, silne mury oporowe,
 • konstrukcje podpór na mostach, itp.
 • grodzie.
  
Kosze siatkowe z elementem kotwiącym:

Zastosowanie:

 • budowa i ochrona ścian pionowych lub zboczy z odchyleniem +25º,
 • pokrycie zasypki na siatkach kotwiących (dł. 3-5 m) i utwardzenie jej. W ten sposób powstaje trwały, odporny na erozję i obsuwanie się masyw gruntu.
  
 
Materace gabionowe:
Zastosowanie:
 • zabezpieczenie skarp nasypów,
 • zabezpieczenie skarp wykopów,
 • obudowanie przekroju poprzecznego małych cieków wodnych (głównie melioracyjnych),
 • ochrona brzegów i dna dużych kanałów, rzek, także wybrzeża,

Mają właściwości przepuszczające wodę. Po pokryciu wierzchów materacy gabionowych glebą, przerastają roślinnością w sposób szybki i samoistny.

  
Walce gabionowe:
Zastosowanie:
 • próg (podkład) podczas mocowania zboczy,
 • wypełnienie wymyć, zamykanie pęknięć podczas awarii,
 • w przypadku nietypowych konstrukcji z koszy siatkowo-kamiennych – wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin,
 • ochrona obiektów przed powodzią poprzez tamowanie wyrw w wałach,
 • regulacja przepływu wody po przerwaniu wałów powodziowych,
 • zabezpieczenie wałów przed rozmyciem w wyniku działania fali powodziowej,
 • podwyższenie wałów w sytuacjach awaryjnych.
  
 
Siatka ochronna:
Zastosowanie:
 • umacnianie zboczy wzgórz i gór (wykorzystywane jako mury oporowe),
 • ochrona przed osuwaniem się kamieni i głazów,
 • ustabilizowanie i wzmocnienie podłoża (np. na drogach pod asfaltem),
 • ochrona skarp i zboczy przed obsuwaniem się oraz erozją,
 • wzmocnienie podłoża i ułatwienie naturalnego wzrostu roślinności.